ارائه خدمات تخصصی نرم افزار ، وب و شبکه
ثبت دامین، اختصاص فضا
نرم افزار، سخت افزار، وب و شبکه
نرم افزارهای مبتنی بر وب و مبتنی بر ویندوز
  • طراحی وب سایت
  • نرم افزار
  • سخت افزار و شبکه
  • طراحی وب سایت
  • نرم افزار
  • سخت افزار و شبکه
طراحی پورتال
آخرین نمونه کارهای طراحی وب سایت
نرم افزار مبتنی بر بارکد
نرم افزار آرشیو اسناد و مدارک
اتوماسیون اداری
نرم افزار مبتنی بر وب
ParsICT
Search Domain  
ParsICT
   
نرم افزار، سخت افزار، وب و شبکه
نرم افزار مبتنی بر ویندوز
طراحی وب سایت
هزینه اختصاص فضا هزینه اختصاص فضا

اختصاص فضای مورد نیاز جهت اطلاعات وب سایت ها یكی از مهم ترین و حساس ترین مسائلی است كه برای راه اندازی یك وب سایت باید مد نظر قرار گیرد.
یك سرور شاخص ها و مفاهیم متنوعی را در بر می گیرد كه می توان از هر یك كاربرد های فراوانی را انتظار داشت و همین شاخص ها هستند كه كیفیت یك وب سرور را تعیین و امكانات بیشتری را در اختیار مدیران سایت ها قرار می دهند و مدیران سایت ها نیز با استفاده از این امكانات می توانند خدمات بهتری را به مخاطبین خود ارائه دهند.

شركت Pars ICT سعی نموده است با ارائه سرویس های پشتیبانی مستمر و راه اندازی وب سرور های قوی و پر سرعت خدمات گسترده را به خدمات گیرندگان خود ارائه دهد و وب سروری را در دسترس خدمات گیرندگان خود قرار دهد كه كمترین مشكل را ایجاد نموده و امكانات كامل و مفیدی را در اختیار خدمات گیرندگان خود قرار داده و آن ها را پشتیبانی نماید.

تعرفه Windows 2012 Web Hosting

OS: Windows 2012 OS: Windows 2012
Full online control panel WSP Full online control panel WSP
Email control panel (Smarter Mail, POP3, SMTP, IMAP, Web Mail) Email control panel (Smarter Mail, POP3, SMTP, IMAP, Web Mail)
Unlimited email Forwarding / Aliasing / Responder Unlimited email Forwarding / Aliasing / Responder
Upload your web pages via FTP Upload your web pages via FTP
Access to your Web Site 24/7 Access to your Web Site 24/7
Weekly Backup Weekly Backup
Technical support Technical support
WR5 WR4 WR3 WR2 WR1 نام سرویس
2 GB 1 GB 500 MB 200 MB 100 MB میزان فضا
20 GB 10 GB 5 GB 3 GB 1 GB پهنای باند
اختصاص فضا
Unlimited Unlimited Unlimited 50 20 تعداد Email
اختصاص فضا
3 2 1 1 1 FTP User
اختصاص فضا
10 5 3 2 1 Domain Aliases
اختصاص فضا
10 5 3 2 1 Sub Domain
اختصاص فضا
سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting Control Panel
اختصاص فضا
سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting Front Page Extensions
اختصاص فضا
سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting AJAX
اختصاص فضا
سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting ASP
اختصاص فضا
سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting ASP.Net 2
اختصاص فضا
سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting ASP.Net 3.5
اختصاص فضا
سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting ASP.Net 4
اختصاص فضا
سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting PHP 5.4.X
اختصاص فضا
سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting Perl
اختصاص فضا
سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting Web Mail
اختصاص فضا
سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting پاسخگوی خودکار ایمیل
اختصاص فضا
سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting Anti Spam Filter
اختصاص فضا
سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting Microsoft Access
اختصاص فضا
4 3 2 1 1 MS SQL 2012
اختصاص فضا
3 2 2 1 سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting My SQL 5
اختصاص فضا
سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting مدیریت پایگاه داده از راه دور
اختصاص فضا
سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting مدیریت پایگاه داده MySQL با استفاده PHPMyAdmin
اختصاص فضا
3 2 1 1 1 Max Database User
اختصاص فضا
سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting سفارش دامنه Domain، سفارش فضا Hosting Secure Folders
اختصاص فضا
رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان هزینه راه اندازی
اختصاص فضا
اختصاص فضا
11,500,000 8,500,000 6,500,000 3,700,000 2,000,000 هزینه سالیانه (ریال)
اختصاص فضا
اختصاص فضا اختصاص فضا اختصاص فضا اختصاص فضا اختصاص فضا اختصاص فضا

افزایش حجم مورد درخواست در هر زمان با پرداخت مابه التفاوت امكان پذیر است.

مجموع فضای مجاز مصرفی بانکهای اطلاعاتی MySQL و SQL Server در هر سرویس حداکثر 10% فضای کل سرویس می باشد .

 دانلود لیست قیمت و مشخصات دانلود لیست قیمت و مشخصات  دانلود قرارداد فایل دامنه و فضا دانلود قرارداد فایل دامنه و فضا  ثبت سفارش دامنه و فضا ثبت سفارش دامنه و فضا
طراحی وب سایت
ثبت دامنه، اختصاص فضا